Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0592) 245 917 di en wo 9.00 – 12.00 uur
|Home|Over ons|Nieuws|Agenda|Contact
   
Terug naar overzicht

Vertaler

Korte inleiding


In de gemeente Aa en Hunze begeleidt Impuls de nieuwkomers bij het inburgeren en participeren in de maatschappij. We werken nauw samen met de verschillende organisaties in deze gemeente en met vrijwilligers die zich willen inzetten voor anderstaligen. De vertaler wordt ingezet voor het vertalen van gesprekken met anderstaligen. In en na overleg met de coördinator VIP wordt de vertaler ingezet i.s.m. de gespreksleider/aanvrager.


 


Taakomschrijving: • Het vertalen van (telefonische) gesprekken 

 • Het goed en duidelijk mondeling overbrengen van de gestelde vragen en gegeven antwoorden en eventuele andere informatie van de verschillende organisaties

 • Het vertalen van schriftelijke documenten met nieuwkomers

 • Bespreken van onduidelijkheden en/of knelpunten tijdens het vertalen

 • Stimuleren van het Nederlands spreken en luisteren

 • Speciale aandacht voor het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal

 • Bijdrage leveren aan een open en constructieve, prettige sfeer

 • Het hanteren van de richtlijnen en afspraken van het vrijwilligersbeleid van Tinten/Impuls

 • Bereid tot het volgen van trainingen en/of workshops


 


Kennis en vaardigheden: • Neutrale opstelling, sociale en communicatieve vaardigheden

 • In staat zijn tot het opbouwen van wederzijds vertrouwen

 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal; bij voorkeur B1 niveau

 • Het tot stand brengen van een juiste vertaling, woordkeuze afstemmen op de deelnemer(s)

 • Voldoende begrip van de huidige situatie en inlevingsvermogen

 • In staat zijn om zorgvuldig en integer met vertrouwelijke informatie om te gaan

 • Eventueel gevoelige onderwerpen neutraal vertalen bijv. politiek, religie, taboes

 • Zorgvuldig, zelfstandig, betrouwbaar

 • Geduldig zijn en stevig in zijn/haar schoenen staan

 • Flexibel inzetbaar, representatief en respectvol


 Tijdsbesteding:


Minimaal 1 dagdeel per week gedurende een langere periode. Op basis van aanvragen.


 


Overige informatie en voorafgaande aan de start: • Kennismaking met de coördinator VIP

 • Aanvraag VOG en akkoordverklaring i.v.m. onkostenvergoeding door gemeente

 • Opstellen vrijwilligersovereenkomst; na 1 maand proeftijd volgt een tussenevaluatie

 • De vrijwilliger dient schriftelijke toestemming te hebben van uitkerende instantie voor het verrichten van onbetaald werk (indien van toepassing). Dit als bijlage toevoegen. 

 • Start datum: 05-09-2022
 • Aantal vrijwilligers gezocht: meerdere
 • Werktijden: in overleg - op afspraak
 • Locatie: gemeente Aa en Hunze
 • Plaats: Gemeente breed, Overig.
 • Doelgroepen: Mensen met een migratieachtergrond.
 • Activiteit(en): Taalondersteuning.
VIP Impuls logo

VIP Impuls

Het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) is onderdeel van Impuls, de welzijnsorganisatie in de gemeente Aa en Hunze.
De functies van het VIP! Aa en Hunze zijn: 
- Bemiddeling
- Promotie en waardering
- Belangen behartiging
- Informatie en advies
- Deskundigheidsbevordering
- Ontwikkeling

VIP! Aa en Hunze is geopend op dinsdag en woensdag van 9:00 - 12:00 uur, of maak telefonisch een afspraak: tel. 0592- 245917.

Bezoekadres: Brink 10 9461 AS Gieten 

Verder kun je via 'Contact' een vraag stellen aan het VIP!

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!