Velden zijn niet correct ingevuld

Wervingstekst vacature

Voor de werving en selectie van vrijwilligers is het opstellen van een goede wervingsadvertentie met functie en vrijwilligersprofiel noodzakelijk. Met een dergelijke advertentie werft u gericht omdat u precies weet welk type vrijwilliger u zoekt voor welke functie. De kans dat u de goede vrijwilliger vindt voor de juiste plek wordt op deze manier aanzienlijk groter. Ook bij de selectie van vrijwilligers heeft een functie en vrijwilligersprofiel voordelen omdat u aan de hand hiervan vrijwilligers kunt selecteren.

Hoe u zo’n advertentie met functie en vrijwilligersprofiel kunt opstellen valt te lezen in dit document. Het document eindigt met een standaard model die naar eigen wensen en behoeften van de organisatie aangepast kan worden en ingevuld.

De zes stappen
Volg de zes stappen voor het opstellen van een wervingsadvertentie met een functie en vrijwilligersprofiel. Heeft u deze stappen concreet beschreven dan beschikt u over een uitstekend werving en selectie instrument. Nu de uitvoering nog!

1. Organisatiegegevens
Noteer de algemene gegevens van de organisatie.
Naam van de organisatie:  ____________________________________________________
Adres:  ___________________________________________________________________
Postcode/woonplaats:  _______________________________________________________
Contactpersoon voor de vrijwilligers:  ____________________________________________
Telefoon:  _________________________________
E-mail:      _________________________________

2. Advertentie
Stel een advertentie op waarin de functie op een aantrekkelijke en eigentijdse manier is omschreven. De advertentie moet vooral gericht zijn op de wervingsboodschap en minder op uitgebreide informatie over de functie. Houdt het zo kort en beknopt mogelijk.

Voorbeeld
Uw stichting/vereniging zoekt nieuwe bestuursleden. Hoe een advertentie meestal opgesteld wordt:

Onze stichting /vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de stichting/vereniging goed functioneert. Het bestuur vergadert 1 keer per maand en bestaat momenteel uit 3 leden. Wij hebben dringend versterking nodig.

Aantrekkelijker is:

Bent u op zoek naar:
- Een nieuwe uitdaging?
- Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
- En bent u innovatief;
Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

3. Algemene informatie over de organisatie

Geef een korte algemene indruk van de organisatie. De belangrijkste aandachtspunten die vermeld kunnen worden zijn:

 • Doelstelling van de stichting of vereniging;
 • Voor wie werkt de stichting/vereniging;
 • De kern activiteiten;
 • Waarom werken met vrijwilligers? Benadruk waarom het voor vrijwilligers aantrekkelijk is om voor de stichting/vereniging te werken.

4. Taken en werkzaamheden die bij de functie horen

 • Omschrijf de taken zo concreet mogelijk zodat een vrijwilliger weet wat hij/zij kan doen;
 • Geef aan of het om structureel vrijwilligerswerk gaat, projectmatig vrijwilligerswerk of éénmalig vrijwilligerswerk;
 • Geef een inschatting van de tijdsperiode en of het aantal uren dat een vrijwilliger er aan kwijt is;
 • Omschrijf als het kan, de werktijden.

5. Vrijwilligersprofiel

In een vrijwilligersprofiel staan de volgende punten beschreven:

 • het type vrijwilliger waarnaar de stichting /vereniging op zoek is. Met het type vrijwilliger wordt bedoeld: ondernemend, creatief, nauwkeurig, zakelijk, gestructureerd, innovatief enz.
 • De gewenste leeftijdscategorie;
 • Opleidingsachtergrond;
 • Kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor de functie;
 • Culturele achtergrond;
 • Verwachtingen t.a.v. de vrijwilliger; wel of niet verplicht mee doen aan vergaderingen, affiniteit met de doelstelling van de stichting/vereniging, in teamverband kunnen werken, thema avonden volgen.

6. Ons aanbod

Wat heeft de stichting/vereniging te bieden aan de nieuwe vrijwilliger?
Omschrijf hier de sterke punten van uw stichting/vereniging, wat tevens aantrekkelijk punten voor vrijwilligers kunnen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Een goed vrijwilligersbeleid;
 • Goede inhoudelijke begeleiding van vrijwilligers;
 • Inspraak in de uitvoering van hun werkzaamheden en arbeidsomstandigheden;
 • Scholingsmogelijkheden;
 • Werkervaring opdoen met projectmatig werken;
 • Goede waardering en beloning van vrijwilligers.
 • Een reis/onkostenvergoeding en.verzekering.