Velden zijn niet correct ingevuld

Onze geschiedenis

In onze gemeente zijn meer dan 550 vrijwilligersorganisaties actief in allerlei sectoren. Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is onze gemeente zo prettig leefbaar. De gemeente Aa en Hunze vindt het dan ook belangrijk dat organisaties kunnen blijven rekenen op deze onmisbare hulp, voor nu en in de toekomst. Impuls (voorheen Stichting Welzijn Aa en Hunze) is daarom in 1996 in opdracht van de gemeente gestart met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Een van de taken van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is het bemiddelen van vrijwilligers naar vrijwilligersorganisaties. Door de veranderingen in de samenleving vragen gemeenten steeds vaker van steunpunten vrijwilligerswerk ook te bemiddelen tussen individuele hulpvragen en individuele vrijwilligers.

Vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 heten we geen Steunpunt Vrijwilligerswerk meer maar VIP! Een kortere, actievere en hippere naam die beter past bij de huidige tijd en veranderingen. VIP! is de afkorting van Vrijwilligers Informatie Punt. Op basis van ervaringen, vragen én maatschappelijke veranderingen zal het VIP! Aa en Hunze in 2016 een aantal nieuwe activiteiten ontwikkelen en organiseren.

Het VIP is en blijft ook in de toekomst speciaal voor ondersteuning van vrijwilligers en organisaties en onze kerntaken zijn:

  • bemiddelen tussen vraag en aanbod
  • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken
  • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering
  • promoten van het vrijwilligerswerk
  • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.