Velden zijn niet correct ingevuld

Collectieve Verzekering Vrijwilligers

Aa en Hunze

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Aa en Hunze heeft daarom twee verzekeringspakketten (BasisPolis en de PlusPolis) afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt.

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

De VNG Vrijwilligersverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers en mantelzorgers die werken in of vanuit Nederland.

Maar ook maatschappelijke stages van scholieren vallen onder vrijwilligerswerk.

In Nederland doen ruim 4 miljoen vrijwilligers op allerlei gebied belangeloos werk, zoals:

 • Vrijwilligers bij sportverenigingen
 • Voorleesouders op basisscholen
 • Collectanten voor goede doelen
 • Vrijwilligers die koffieschenken in een verzorgingstehuis
 • En niet te vergeten het groeiend aantal mantelzorgers.

Wel verzekerd :

 • Vrijwilligers en mantelzorgers bij hun werk voor aansprakelijkheid en ongevallen.
 • Maatschappelijke stages van scholieren
 • Vrijwilligerswerk als onderdeel van gemeentelijke tegenprestatie.

Niet verzekerd:

 • Aansprakelijkheid voor het gebouw
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Vrijwillige brandweerleden en vrijwillige politiemedewerkers 
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het gaat hier om een privé belang, geen maatschappelijk belang.
 • Reizen naar gevaarlijke oorden zijn niet gedekt.

 

Verzekeringspakket

BasisPolis:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

De gemeente Aa en Hunze neemt het meest uitgebreide pakket af van de verzekeraar; dus de BasisPolis én de PlusPolis.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is.

Schadevoorbeelden bij verzekering

 • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.
 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen: Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de voetbalvereniging. De penningmeester koopt voor in de bestuurskamer een dure lederen bank, terwijl de voetbalclub dat helemaal niet kan betalen. De leverancier van de bank legt een claim neer bij het bestuur. Elk bestuurslid wordt in zijn privé-vermogen aangesproken, doordat ze onvoldoende toezicht hebben gehouden in de clubkas.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.

Klik om de folder van Centraal Beheer Achmea te lezen of de polisvoorwaarden.

Nog meer weten over de collectieve vrijwilligerswerkverzekering? Kijk op de meeste gestelde vragen over dit onderwerp.

Ook op de website van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) is meer te lezen over de https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering

Schade… en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het schadeformulier (pdf) aanvragen bij de gemeente, mevrouw I. Bults (0592) 26 78 99. De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente de gegevens opvragen bij de contactpersoon van de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer (verzekeraar) met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade. Deze vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit houdt in dat de geleden schade eerst aangemeld moet worden bij uw eigen privé verzekering. Dekt deze verzekering de schade niet, dan kan een beroep gedaan worden op deze vrijwilligersverzekering.

Hebt u hierna nog vragen over de vrijwilligersverzekering dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Bults. Zij is van de gemeente Aa en Hunze en wikkelt eventuele schade af (0592) 26 78 99.

Digitaal schadeformulier (Word)