Velden zijn niet correct ingevuld

Algemene voorwaarden

Het VIP geeft vorm en inhoud aan het vrijwilligerwerkbeleid van de gemeente Aa en Hunze en is politiek neutraal. Om gebruik te maken van het VIP dient u of uw organisatie te voldoen aan de algemene voorwaarden van het VIP: 

  • Uw organisatie dient een non-profit organisatie te zijn, een Stichting of een Vereniging; 
  • Uw organisatie voldoet aan de NOV criterea; 

Verdere informatie: 

  • Deze website is voor iedereen die woont of werkt in de dorpen waar Impuls-Welzijn actief is.
  • Het overnemen van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.
  • Op alle foto’s en illustraties van deze website is het auteursrecht van toepassing. Ze mogen niet worden gebruikt door derden.
  • De vrijwilligers en beroepskrachten die je raadpleegt vallen onder de beroepscodes en de verantwoordelijkheid van de organisatie waar ze werken. Wanneer er strafbare feiten worden besproken wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
  • Op de site van het VIP en Impuls-Welzijn staan relevante links en verwijzingen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites.
  • Het VIP heeft het recht om een organisatie en/of persoon te weigeren indien de doelstelling of werkwijze strijdig is met algemene doelstelling van Impuls-welzijn.