Velden zijn niet correct ingevuld

Winnaars Stimuleringsprijs Vrijwilligers 2017 bekend

Tijdens het vrijwilligerswaarderingsfeest op vrijdag 17 maart zijn de winnaars van de Stimuleringsprijs Vrijwilligers Aa en Hunze bekend gemaakt.

De gemeente organiseert het vrijwilligerswaarderingsfeest als waardering voor de vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Aa en Hunze. Het feest is de afsluiter van de eerste ‘Week van de vrijwilliger’ in Aa en Hunze. Deze week met activiteiten voor vrijwilligers wordt georganiseerd door gemeente Aa en Hunze en Impuls Welzijn. 

De Stimuleringsprijs Vrijwilligers Aa en Hunze staat symbool voor de waardering die de gemeente heeft voor de vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die in de gemeente werkzaam zijn.

Er worden prijzen uitgereikt in 3 categorieën:

  1. Stimuleringsprijs jonge vrijwilligers (12 tot 23 jaar)
  2. Stimuleringsprijs individuele vrijwilligers (volwassenen)
  3. Stimuleringsprijs vrijwilligersorganisatie, vrijwilligersgroep of vrijwilligersproject

Een onafhankelijke jury heeft uit de aanmeldingen per categorie (waar mogelijk) 3 prijswinnaars gekozen.

Inzendingen

Er zijn 30 aanmeldingen ontvangen, de kandidaten die zijn aangemeld waren zeer divers. Vrijwilligers vanuit de hele gemeente, sommigen al tientallen jaren actief, maar ook (groepen) vrijwilligers die een relatief korte periode heel vernieuwend bezig zijn. De voorgedragen vrijwilligers zijn voornamelijk actief op het gebied van sport en welzijn.

Stimuleringsprijs Jonge Vrijwilligers

Met het uitreiken van deze prijs wil de gemeente aangeven dat ze het belangrijk vindt en waardeert dat ook jongeren zich inzetten als vrijwilliger. De gemeente hoopt dat deze prijs een stimulans is voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen. Voor deze categorie was deze keer helaas maar 1 jongere aangemeld, echter de jury vond dat deze jonge vrijwilliger heel mooi en goed werk verricht dat hij zeker de 1e prijs verdient. Geciteerd uit het juryrapport:

1e prijs: Maikel Pieterman (19 jaar)

Maikel is op jonge leeftijd opgeleid tot KNVB scheidsrechter. De afgelopen jaren heeft hij buiten zijn reguliere scheidsrechters-programma ook bij zijn eigen thuisvereniging veel wedstrijden gefloten. Vanaf seizoen 2015/2016 is Maikel de scheidsrechters-coördinatie gaan uitvoeren. Verder heeft hij het arbitragebeleid van de voetbalvereniging Gasselternijveen en de SJO-ZVC’14 (Samenwerking Jeugd Opleiding, Zand Veen Combinatie) geschreven. Maikel is de drijvende kracht achter de opleiding jonge (jeugd)scheidsrechters en zorgt (met een aantal coaches) voor de praktijkbegeleiding van de jonge scheidsrechters, zodat zij goed ondersteund en begeleid worden tijdens hun eerste wedstrijden als scheidsrechter. Maikel is sinds dit seizoen (2016/2017) ook trainer/coach van een elftal bij SJO/ZVC ’14.

Juryoordeel: Maikel is bijna onmisbaar bij SJO-ZVC’14.  Hij is op jonge leeftijd zelf opgeleid tot scheidsrechter van de KNVB en begeleid nu zelf jonge scheidsrechters in de praktijk. Daarnaast fluit hij zelf veel wedstrijden, waarnaast hij de scheidsrechter coördinatie is gaan uitvoeren. Maikel is een drijvende kracht binnen de VV Gasselternijveen en de SJO-ZVC ’14 (Samenwerking Jeugd Organisatie/Zand Veen Combinatie, een samenwerking voor jeugdvoetbal tussen Gasselte, Gasselternijveen en Gieterveen). Het is de jury opgevallen dat Maikel op zijn leeftijd al veel capaciteiten heeft, dit terwijl hij nog maar 19 jaar is.

Kortom: een actief voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten. Het laat zien dat je ook als jongere je steentje kunt  bijdragen.

Stimuleringsprijs Individuele Vrijwilligers (volwassenen)

De onafhankelijke jury moest een keuze maken uit 13 aanmeldingen. Na rijp beraad heeft de jury de volgende keuze gemaakt. Geciteerd uit het juryrapport:

1e prijs: Henk Vedder

Henk is vele jaren als zeer actieve vrijwilliger werkzaam bij diverse organisaties, zoals de Super Prestige Veldrit van Gieten, de Run van Gieten, de Toerfietsclub Gieten, de Historische Grand Prix Eext, het dorpshuis in Eexterzandvoort en ook nog buiten Aa en Hunze bij de TT-organisatie in Assen. Kortom een zeer actief persoon. Hij is zelf zeer actief, maar stimuleert ook andere vrijwilligers door als coördinator/initiator op te treden. Henk is een zeer veelzijdig persoon die nooit weg loopt voor zijn rol en alles aan pakt wat op zijn pad komt.

Juryoordeel: Henk Vedder is al bijna 20 jaar druk doende als vrijwilliger voor vele organisaties/verenigingen die zich met name richten op het sportieve vlak in de buitenlucht (fietsen, hardlopen, motorrijden), maar ook als steun en toeverlaat voor het dorpshuis in Eexterzandvoort. Het maakt hem niet uit op welke manier hij moet helpen, kennelijk is zijn motto “Als ik maar kan helpen”.  Kortom: een voorbeeld voor velen en daarom ook de eerste prijs.

2e prijs: Annemay Bock

Annemay Bock heeft in een paar jaar tijd het sportblad van Sportvereniging SGO uit Grolloo uit weten te bouwen tot DE dorpskrant van Grolloo en verre omstreken. Ook heeft ze allerlei andere communicatie methodes (Facebook onder andere) ingezet om de communicatie binnen de Grolloër gemeenschap op een hoog plan te krijgen. Daarnaast is ze als secretaris van SGO Grolloo aanjager van de ‘fundraise’ acties, zoals de veiling (in 2013 en 2015), oude kleding ophalen, aardappelactie, bloemenactie en noem maar op. SGO draait als nooit te voren en alle andere verenigingen of belanghebbenden hebben daar voordeel bij.

Juryoordeel: Daar waar elders clubbladen van sportverenigingen verdwijnen en gebruik wordt gemaakt van moderne communicatiemiddelen heeft Annemay Bock juist het clubblad van SGO weten uit te bouwen tot ook een dorpskrant voor Grolloo en omgeving, dus van hoog maatschappelijk belang. Daarbij heeft ze ook de moderne communicatiemiddelen niet geschuwd en naast deze activiteiten heeft ze ook nog tijd voor het (mede) organiseren van geld opleverende acties voor diverse verenigingen. Deze tweede plaats is zeer zeker ook bedoeld als stimulering en voorbeeld voor vele anderen.

3e prijs: Roelf Deuring

Roelf Deuring is een vrijwilliger met een behoorlijke staat van dienst. Hij is al meer dan 25 jaar vrijwillig molenaar op de molen ‘de Juffer’ in Gasselternijveen. Hij heeft van 2005 t/m 2015 deel uitgemaakt van het bestuur van dorpshuis ’t Roem, de voorganger van MFC de SPIL. Hij is ook al ruim 10 jaar bestuurslid van de Historische vereniging als lid organisatie evenementen en techniek. En sinds 2013 is hij lid van het klusteam van MFC de SPIL in Gasselternijveen

Juryoordeel: Als steun en toeverlaat op technisch (met name installatietechniek) gebied heeft Roelf reeds 20 jaar zijn verdiensten bewezen voor de molen in Gasselternijveen. Daarnaast vele jaren voor het dorpshuis, MFC de SPIL  en de historische vereniging. Het ten allen tijde op afroep beschikbaar zijn bij calamiteiten heeft een grote verdienste voor de dorpsgemeenschap. De 3e plaats is na zoveel jaren betrouwbaarheid zeer zeker verdiend.

Stimuleringsprijs vrijwilligersorganisatie, vrijwilligersgroep of vrijwilligersproject.

De onafhankelijke jury moest een keuze maken uit 16 aanmeldingen. Na rijp beraad heeft de jury de volgende keuze gemaakt:

1e prijs: Dorpscoöperatie Gasselternijveen en omgeving

De dorpscoöperatie in oprichting Gasselternijveen en omgeving zet zich in voor het leefbaar houden van de dorpen. Zo heeft de sub-werkgroep ‘behoud de supermarkt’ een (financieel) draagvlak onder de bevolking gecreëerd voor het heropenen van een supermarkt in Gasselternijveen. De sub-werkgroep ‘huiskamerproject’ heeft een dagopvang opgestart in MFC de SPIL in Gasselternijveen voor diegene waarvoor eigenlijk een dagopvang noodzakelijk is doch te licht bevonden worden voor een indicatie. Deze mensen dreigen tussen wal en schip te vallen, maar kunnen vanaf januari 2017 nu 2 dagdelen terecht voor dagopvang in de SPIL. De bedoeling is om de dorpscoöperatie verder uit te breiden met diverse sub-werkgroepen die de leefbaarheid in het dorp verder zullen vergroten.

De ‘dorpscoöperatie Gasselternijveen’ en de ‘werkgroep behoud supermarkt Gasselternijveen’ zijn beide voorgedragen voor de stimuleringsprijs. Omdat de ‘werkgroep behoud supermarkt’ onderdeel uit maakt van de ‘dorpscoöperatie’ is besloten om de ‘dorpscoöperatie’ als geheel te beoordelen.

Juryoordeel: De dorpscoöperatie Gasselternijveen en omgeving is een prachtig voorbeeld hoe een dorp zelf leefbaarheid vorm kan geven. Met het jaar van de dorpen in Aa en Hunze een voorbeeld voor vele kleine gemeenschappen in onze gemeente. Daarbij heeft men met veel inzet, gebruikmakend van verschillende media, de dorpswinkel voor het dorp willen behouden. De dorpscoöperatie, is voor de gemeente een nieuwe en unieke organisatievorm, met haar werkgroepen die innovatieve ideeën bedenken, uitwerken en implementeren. Daarom vindt de jury dit een terechte eerste plek.

2e prijs: Bestuur Gymnastiekvereniging Sparta Gieten

In een tijd dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden stond voor gymnastiekvereniging Sparta Gieten het water in december 2015 aan de lippen. Het leek erop dat een laatste noodkreet van de toenmalige voorzitter Peter Jager de laatste kreet zou zijn van de vereniging die al ruim een eeuw bestaat. Maar zo ver kwam het gelukkig niet. Een nieuw bestuur, zonder enige kennis van de gymnastieksport meldde zich en nam een jaar geleden de taken over. Met vallen en opstaan, maar met veel passie en gedrevenheid zorgde dit nieuwe bestuur ervoor dat Sparta nog bestaat, maar ook enorm gegroeid is in aantal leden en uitgebreid met nieuwe eigentijdse sporten zoals freerunning. Niet alleen jongeren worden goed bediend, er is ook aandacht gericht op 50+ers met speciaal lesaanbod. Hieruit blijkt duidelijk dat Sparta zich richt op maatschappelijke behoeftes en niet zozeer op massa en commercie.

Juryoordeel: In de tijd van verdergaande individualisering is het steeds lastiger om eenvoudig aan vrijwilligers te komen. Sport wordt echter steeds belangrijker voor zowel het fysieke lichaam als groepsprocessen. Het nieuw aangetreden bestuur van de gymnastiekvereniging Sparta heeft gehoor gegeven aan de noodkreet van het oude bestuur. En meer dan dat. Na een jaar is er en bloeiende vereniging met een combinatie aan traditionele sporten en nieuwe sporten. Deze tweede plek is een stimulering voor alle vrijwilligers om samen iets te doen voor de gemeenschap waarin wij leven.

3e prijs: Marieke Blaak en Alieda Klaassens

Niet afgeschrikt door de hoeveelheid werk die dit met zich mee bracht hebben Marieke Blaak en Alieda Klaassens zich gezamenlijk en vastberaden vanaf het begin ingezet voor het opstarten van het G-voetbal in de gemeente Aa en Hunze, dat sinds maart 2016 bij Rolder Boys in Rolde wordt aangeboden. Naast het organiseren van het vervoer en de kantine houden zij zich bezig met spelerszaken, het organiseren van wedstrijden, maar ook met het in contact brengen van de G-voetballers met andere leden, de spelers van het eerste elftal en de supporters. Zonder de inzet van Marieke en Alieda zou het G-voetbal in Rolde niet zo succesvol gelanceerd kunnen zijn zoals nu het geval is. Vol overtuiging zetten zij zich in om voor een groep sporters, voor wie dat niet direct vanzelfsprekend is, het voetballen mogelijk te maken en een structuur neer te zetten die borgt dat Rolder Boys ook op langere termijn het G-voetbal goed kan organiseren. Het G-voetbal is voor Rolder Boys echt de aanwinst van 2016

Juryoordeel: Alieda en Marieke hebben met veel passie en tijd structuur gebracht in het leven van bewoners van de Trans op het gebied van sport. Sport is voor iedereen erg belangrijk. Niet alleen om het bewegen maar zeker ook als sociale component in het leven. Sport verbindt. Voor gehandicapten is het echter niet zo vanzelfsprekend om aan sport te kunnen deelnemen. Alieda en Marieke hebben dit mogelijk gemaakt binnen Rolder Boys. Ook al zijn ze nog niet zo lang bezig, toch vindt de jury dat ze terecht op een derde plek staan omdat ze buiten de gebaande paden voor een minder voor de hand liggende groep mensen, iets moois hebben opgezet.Naar het overzicht