Velden zijn niet correct ingevuld

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeurenStatutenwijzigingen zijn niet meteen noodzakelijk. Bij een eerstvolgende statutenwijziging kunnen deze aangepast worden aan de WBTR. Voor het meervoudig stemrecht geldt dat, wanneer dat over 5 jaar niet in de statuten is geregeld, de wet boven de eigen statuten gaat. Voor iedere organisatie geldt dan dat geen enkel bestuurslid meer stemmen mag hebben dan de andere bestuursleden samen. 

De gevolgen van WBTR voor verenigingen en stichtingen

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.  Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

1. Welk bestuursmodel heb je?

2. Welke regels gelden voor aansprakelijkstelling?

3. Belang van de eigen organisatie voorop

4. Een tegenstrijdig belangregeling

5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

6. Ontstentenis- en beletregeling

7.  Bindende voordracht

8.  Raadgevende stem

9. Ontslag van bestuurders van stichtingen

 

Stappenplan om aan de wet te voldoen

Vereniging NOV is een partner van het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen, IVBB, die een WBTR-stappenplan heeft ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Het stappenplan is vooral van waarde voor kleinere verenigingen met vrijwillige bestuursleden. Deze krijgen allemaal te maken met de invloed van de nieuwe wet op hun werk en aansprakelijkheid. Door afspraken en regels goed vast te leggen, wordt het risico geminimaliseerd. Dat is goed voor zittende, maar ook voor toekomstige bestuursleden

Filmpje webinar WBTR (uitleg en toelichting)

Meer lezen over de WBTR en het stappenplan? 

Kijk op een van onderstaande sites 

NOV - WBTR   

WBTR 

 Naar het overzicht