Velden zijn niet correct ingevuld

Ook klussen voor vrijdag 10 maart gewenst voor NLdoet

Op 16 december 2016 worden er op de site van NLdoet al 23 klussen in de gemeente Aa en Hunze aangeboden. Vrijwilligersorganisaties kunnen op deze website klussen aanbieden en tot uiterlijk 31 januari 2017 ook een financiële bijdrage aanvragen voor hun klus. Om voor een financiële bijdrage (maximaal € 400,-) in aanmerking te komen dient de klus wel te voldoen aan een aantal criteria. In 2017 is NLdoet op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. De ervaring van afgelopen jaren leert dat klussen die op de vrijdag worden aangeboden een grotere kans maken op medewerkers die vanuit het bedrijfsleven als vrijwilligers aan de slag gaan. Het VIP is in de gemeente Aa en Hunze intermediair van NLDOET en kan indien gewenst ook meedenken over leuke klussen en het benaderen van (nieuwe) vrijwilligers. Voor criteria, informatie, aanmelding, tips en inspiratie voor een NLdoet activiteit kunt u terecht op www.nldoet.nl. Het VIP Aa en Hunze is te bereiken via 0592 245917.Naar het overzicht