Velden zijn niet correct ingevuld

Nieuwe Alcoholwet - Wat betekent dit voor de buurt- en dorpshuizen?

 
 
 

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden ter vervanging van de Drank- en Horecawet. De nieuwe wet heeft een aantal belangrijke wijzigingen t.o.v. de oude Drank- en Horecawet. De wijzigingen zijn op basis van het nationaal preventie akkoord ingevoerd. Wat betekent dit voor de buurt- en dorpshuizen? In het kort bestaan de inhoudelijk wijzigingen uit:

  • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan
  • Regels voor verkoop van alcohol op afstand
  • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen
  • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht
  • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van
  • horecastage
  • Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie
  • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW
  • Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet

Meer informatie gewenst? Bekijk de sites van: Platform Vrijwillige Inzet en Dorpshuizen.nl  


Naar het overzicht