Velden zijn niet correct ingevuld

Aanvullende compensatie corona voor gemeenten

 

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. 

 

Met dit aanvullende pakket zijn afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Het gaat om bedrag van € 17 miljoen. Naar lokale vrijwilligersorganisaties zoals speeltuinen en scouting gaat € 7 miljoen. Er komt ook extra geld (€ 50 miljoen) voor toezicht en handhaving, zoals de inzet van extra BOA’s. Ook krijgen gemeenten € 30 miljoen voor de extra kosten die zij maken voor het organiseren van de Tweede Kamer en de herindelingsverkiezingen.

Eerder deze zomer zijn er afspraken gemaakt over de kosten van openbaar vervoer, de veiligheidsregio’s en de GGD-en (€ 365 miljoen). Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen.Naar het overzicht