Velden zijn niet correct ingevuld

Spreadsheet ter ondersteuning van penningmeester

Aanleiding:
Het VIP heeft een spreadsheet in Excel laten ontwerpen om kas- en bankmutaties in vast te leggen.
De praktijk leert dat het moeilijk is om voor de functie van penningmeester iemand te vinden. Veel mensen ervaren deze functie als moeilijk, zwaar en tijdrovend.
Bovendien is niet iedereen voldoende boekhoudkundig onderlegt om de financiën van een organisatie bij te houden. Dit spreadsheet ondersteunt een penningmeester wellicht in het permanent bijhouden van de financiële administratie.
 
Doelgroep
Penningmeesters van kleinere vrijwilligersorganisaties
 
Doel
Het vastleggen van inkomsten en uitgaven ten behoeve van onder andere:
  • Voortdurend inzicht in de financiële situatie van de organisatie;
  • Het aanleveren van gegevens voor eventuele verwerking in een centrale boekhouding;
  • Controle op Kas en Bank mutaties door bijvoorbeeld een accountant/kascommissie;
  • Het maken van een begroting voor het nieuwe jaar
 
Werkwijze
Het vastleggen van de inkomsten en uitgaven vindt plaats met behulp van de Kas en Bank staat.
Het formulier is beschikbaar als een Excel werkmap (spreadsheet), bestaande uit een aantal werkbladen. De werkbladen zijn voorzien van verschillende formules die automatisch totaalbedragen en andere berekeningen uitvoeren.
Alle werkbladen zijn aan elkaar gekoppeld door middel van verwijzingen naar bedragen in het blad daarvoor. Hierdoor sluit het saldo in beginsel altijd aan bij de werkelijkheid en wordt inzicht gegeven in de totale inkomsten en uitgaven.
 
De Kas en Bank staat is er uiteraard op ingericht de mutaties digitaal vast te leggen, dus m.b.v. een computer. Ingevulde werkbladen kunnen na het afdrukken op een printer, worden gebruikt als naslagwerk, controlemiddel en eventuele overdracht van gegevens aan een centrale financiële administratie.
 
Downloaden:
Spreadsheet downloaden
 
 
En een tip voor een ander programma .....
In de nieuwsbrief van de BOKD stond nog een tip voor nog een ander programma voor penningmeesters. Jan Olthof (MFC de Badde) maakte het VIP hierop attent. 
 
Jan, dank je wel!  
 
"Jan Olthof is al een paar jaar penningmeester van het MFC. ‘Bij de start van mijn werkzaamheden heb ik me verdiept in de mogelijkheden. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij het programma penningmeester.net. Ik werk nu een aantal jaren met dat programma en moet zeggen dat het gemakkelijk is en vele gebruikersmogelijkheden heeft. En met licentiekosten van € 34,95 voor 3 jaar is het ook heel betaalbaar. Ik kan het iedereen aanraden!’
 
Kijk hier voor meer informatie: www.penningmeester.net
 


Gegevens


Aangeboden door
VIP - Boekhoudprogramma - ablom

Reactie sturen naar de aanbieder

Hoe wilt u reageren?

Organisatiegegevens

Naam & aanhef

Gegevens

Reactie

Naar overzicht